suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Webbsida

Räntestöd för samfund

Ansvarig organisation: Statskontoret
Språk: finska, svenska

Huvuddelen av räntestödslån består av räntestödslån accepterad av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Ränstestödslån beviljas för byggande, ombyggnad och anskaffning i fråga om bostadssamfund. Räntestöd betalas också för projekt som andra myndigheter godkänt för räntestöd, till exempel projekt som gäller vattenförsörjning, skyddsupplagring och utvecklingsbistånd.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som denna webbsida är relaterad till.