suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Statskontoret

Ekonomiska saneringsåtgärder till hyreshussamfund

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Aravahyreshus- eller bostadsrättssamfund kan söka ändring av lånevillkoren för ett aravalån, ekonomisk saneringsunderstöd, lättnader vid betalning av dröjsmålsränta och begränsnings- eller rivningsackord från Statskontoret.

Lånevillkoren för ett aravalån kan ändras för att sanera ett aravahyreshus- eller bostadsrättssamfunds ekonomi eller förebygga ekonomiska svårigheter. Man kan förlänga lånetid ...

Gör så här

Ansökan om saneringsåtgärder görs med Statskontorets ansökningsblankett, och till ansökan ska bifogas de bilagor som krävs och nämns separat. Den egentliga behandlingen börjar först när alla bilagor och utredningar som krävs har skickats in.

För vem och på vilka villkor

För beviljandet av saneringsåtgärder finns villkor som huvudsakligen fastställs i lag. På ett allmänt plan förväntas den sökande lämna in en plan för saneringen av samfundets ekonomi. Ett centralt villkor för att saneringsåtgärder ska kunna beviljas är att samfundets ekonomiska problem kan åtgärdas genom saneringsåtgärderna samt den sökandes och ägarens egna åtgärder.

Finansieringsarrangemang och ekonomiska saneringsåtgärder kan endast sökas för sanering av uthyrningsverksamhet. Om samfundet har verksamhet som står utanför uthyrningsverksamheten ska de ekonomiska uppgifterna för uthyrningsverksamheten tydligt skiljas från den utomstående verksamheten i ansökan.

Servicen tillhandahålls av

Statskontoret

Ansvarig för tjänsten

Statskontoret
Ansvarig för texten: Statskontoret
Uppdaterad: 12.11.2020