suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pensionsskyddscentralen

Social trygghet under utlandsarbete

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om du arbetar utomlands, är utgångspunkten att du inte längre har rätt till social trygghet i Finland, även om du fortfarande bor eller betalar skatt i Finland.

Det finns ändå flera undantag som gäller t.ex.

  • utsända arbetstagare och företagare
  • offentligt anställda och
  • arbetstagare och företagare som normalt arbetar i flera länder.

Läs mer om vad som gäller för olika grupper: etk.fi – Arbete och pension utomlands - Försäkring av utlandsarbete - Från Finland till utlandet.

För att kunna omfattas av den sociala tryggheten i Finland när du tillfälligt arbetar utomlands ska du ansöka om att omfattas av den finländska sociala tryggheten innan du åker utomlands. Även vid distansarbete som utförs utomlands för en finländsk arbetsgivare ska man ansöka om att omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Lämna in ansökan hos Pensionsskyddscentralen om du ska arbeta i:

  • Ett EU/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller
  • ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet (Australien, Chile, Indien, Israel, Japan, Kanada, Quebec, Kina, Sydkorea, USA).

Kontakta FPA om du ska arbeta i något annat land än de ovan nämnda.

Läs mer om ansökan om social trygghet: etk.fi – Arbetspensionstjänster – Försäkring av utlandsarbete – Ansökan om A1-intyg.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPensionsskyddscentralen
Ansvarig för tjänstenPensionsskyddscentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Pensionsskyddscentralen
Uppdaterad: 20.5.2022