suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pensionsskyddscentralen

Social trygghet under utlandsarbete

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om du arbetar utomlands, är utgångspunkten att du inte längre har rätt till social trygghet i Finland, även om du fortfarande bor eller betalar skatt i Finland.

Det finns ändå flera undantag som gäller t.ex.

- utsända arbetstagare och företagare

- offentligt anställda och

- arbetstagare och företagare som normalt arbetar i flera länder.

Läs mer om vad som gäller för olika grupper: www.etk.fi – Arbete och pension utomlands - Försäkring av utlandsarbete

För att kunna omfattas av den sociala tryggheten i Finland när du tillfälligt arbetar utomlands ska du ansöka om att omfattas av den finländska sociala tryggheten innan du åker utomlands.

Lämna in ansökan hos Pensionsskyddscentralen om du ska arbeta i:

Ett EU/EES-land, Schweiz eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet (Australien, Chile, Kanada, Quebec, Kina, Sydkorea, Indien, Israel, USA).

Kontakta FPA om du ska arbeta i något annat land än de ovan nämnda.

Läs mer om ansökan om social trygghet: www.etk.fi – Arbetspensionstjänster – Försäkring av utlandsarbete – Ansökan om intyg

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPensionsskyddscentralen
Ansvarig för tjänstenPensionsskyddscentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Pensionsskyddscentralen
Uppdaterad: 23.2.2021