suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Personalutbildning

Innehållet på denna sida är nödvändigtvis inte uppdaterat på grund av coronavirussituationen. Aktuell information finns på Företagarna i Finlands webbplats Kaikki koronasta yrittäjälle (endast på finska).

Med hjälp av personalutbildning kan dina anställda hålla sina kunskaper aktuella och du kan förbättra företagets konkurrenskraft. Planera utbildningsinnehållet på personal- och individnivå. Enligt lagen om samarbete inom företag ska utbildningsmål fastställas årligen för anställda i företag med minst 20 anställda.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 20.3.2020