suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sysselsättningsfonden

Ansökan om utbildningsersättning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Syftet med utbildningsersättningen är att förbättra arbetsgivarnas möjligheter att ordna utbildning för sina anställda i syfte att utveckla deras yrkeskompetens. Utbildningsersättningens storlek är 10 procent av de lönekostnader som används som grund för utbildningsersättningen.

Gör så här

Använd i första hand e-tjänsten för arbetslöshetsförsäkringspremier för att ansöka om utbildningsersättning.

För vem och på vilka villkor

Utbildningsersättning kan ansökas av arbetsgivare som inte är berättigade till det utbildningsavdrag som skattemyndigheten beviljar. Sådana arbetsgivare är till exempel kommuner, församlingar, universitet, yrkeshögskolor, föreningar och stiftelser. Utbildningsersättningen gäller inte hushåll som fungerar som arbetsgivare.

En förutsättning för att få utbildningsersättning är att

  • Du på förhand har utarbetat en utbildningsplan där utbildningen ingår
  • Utbildningen är en utbildning som ordnas av arbetsgivaren och som upprätthåller och främjar arbetstagarens yrkeskunnande
  • Villkoren för utbildningens längd uppfylls och du betalar lön till arbetstagaren för utbildningen.

Utbildningsersättning kan inte ansökas för utbildning för de arbetstagare för vars lönekostnader lönesubvention har beviljats.

Servicen tillhandahålls av

Sysselsättningsfonden

Ansvarig för tjänsten

Sysselsättningsfonden
Ansvarig för texten: Sysselsättningsfonden
Uppdaterad: 28.9.2022