suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sysselsättningsfonden

Organisation

Sysselsättningsfonden är en del av det finska socialskyddssystemet. Sysselsättningsfonden fastställer och fakturerar arbetslöshetsförsäkringspremier som används för att finansiera exempelvis inkomstrelaterat utkomstskydd. Dessutom stöder Sysselsättningsfonden den yrkesmässiga utvecklingen och kompetensförnyelsen hos vuxna genom att finansiera och bevilja vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendier.

Sysselsättningsfonden fastställer och fakturerar även arbetsgivarens självriskpremier samt är sakkunnig gällande tvistemål som rör upphävande av anställningsförhållande och sammanjämkning av ersättningen och utkomstskyddet för arbetslösa. Fonden vägleder och ger sina kunder råd i ärenden inom sitt verksamhetsområde samt deltar i utvecklingen av sin sektors lagstiftning.

Vilka tjänster kan jag få?

Bekanta dig med organisationens servicekanaler