suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Sysselsättningsfonden

Sysselsättningsfonden är en del av det finska socialskyddssystemet. Sysselsättningsfonden fastställer och fakturerar arbetslöshetsförsäkringspremier som används för att finansiera exempelvis inkomstrelaterat utkomstskydd. Dessutom stöder Sysselsättningsfonden den yrkesmässiga utvecklingen och kompetensförnyelsen hos vuxna genom att finansiera och bevilja vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendier.

Sysselsättningsfonden fastställer och fakturerar även arbetsgivarens självriskpremier samt är sakkunnig gällande tvistemål som rör upphävande av anställningsförhållande och sammanjämkning av ersättningen och utkomstskyddet för arbetslösa. Fonden vägleder och ger sina kunder råd i ärenden inom sitt verksamhetsområde samt deltar i utvecklingen av sin sektors lagstiftning.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Östersjögatan 11-13

00180 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 1098099-7

Telefon
Växel
+358 968037380 
(lna/msa)

Telefon
Arbetslöshetsförsäkringspremier
+358 757570500 
(lna/msa)

Telefon
Vuxenstuderandes fördelar
+358 757570505 
(lna/msa)

Postadress

PB 113

00181 Helsingfors