suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sysselsättningsfonden

Tjänst för avtalskommentering

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Sysselsättningsfonden kommenterar avtalsutkast i arbetskonflikter mellan arbetsgivare och anställda på deras begäran. Avtalsparterna är tillsammans förpliktade att avtala om ersättning för ogrundat upphävande av anställningsförhållande och att samordna inkomstrelaterad arbetslöshetsförmån. Genom att begära avtalskommentering kan avtalsparterna före avtalet undertecknas försäkra sig om beloppet på ...

Gör så här

Begär avtalskommentering av Sysselsättningsfonden per e-post. Skicka e-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information med en skyddad förbindelse. Noggrannare anvisningar om nödvändiga uppgifter hittas på Sysselsättningsfondens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för arbetsgivare och anställda som är parter i en arbetskonflikt och deras representanter i tvistemålet.

Servicen tillhandahålls av

Sysselsättningsfonden

Ansvarig för tjänsten

Sysselsättningsfonden
Ansvarig för texten: Sysselsättningsfonden
Uppdaterad: 2.11.2021