suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Yrkeskvalifikationer

I reglerade yrken måste personer uppfylla vissa krav som kan ha att göra med utbildning, arbetserfarenhet eller till exempel ett visst prov som måste genomföras. Praxisen för erkännande varierar i olika länder och branscher. Du kan reda ut din examensmotsvarighet hos mållandets myndigheter.

Yrkeskvalifikationer och examensmotsvarigheter

Ansök om erkännande av dina kvalifikationer för ett reglerat yrke och din examen enligt myndighetens anvisningar.