suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Yrkeskvalifikationer och examensmotsvarigheter

Innan du börjar utöva ett reglerat yrke i Finland eller utomlands ska du ansöka om erkännande av din yrkesfärdighet hos myndigheten. Praxisen för erkännande varierar i olika länder och branscher.

Det finns inga officiella databaser eller förteckningar om motsvarigheterna mellan examina avlagda i olika länder. Ta reda på motsvarigheten för din examina hos myndigheterna eller en läroanstalt i landet.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Erkännande av yrkeskvalifikation i Finland

I Finland finns det nästan hundra reglerade yrken. Utövandet av ett reglerat yrke kräver att myndigheten erkänner yrkeskvalifikationerna.

Erkännandet av finländska yrkeskvalifikationer utomlands

Om du söker jobb utomlands ska du kolla upp med myndigheterna i landet om ditt yrke är reglerat där.

Examensmotsvarigheter

Utred din finländska examens motsvarighet hos myndigheterna i mållandet. Ibland behöver du ett myndighetsbeslut för din utländska examina i Finland.