suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillståndshelheter

För närvarande kan du som en helhet ansöka om 

  • miljötillstånd beviljat av regionförvaltningsverket
  • kemikaliesäkerhetstillstånd beviljat av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

i tjänsten Tillstånd och tillsyn.

Du kan behöva tillstånd för att grunda eller ändra på en industrianläggning. I tjänsten Tillstånd och tillsyn finns närmare information om ansökan om tillstånd för industrianläggningar som helhet. 

Du kan också ansöka om ett enskilt tillstånd i tjänsten och vid behov lägga till tillstånd senare. Tjänsten utökas stegvis med nya tillstånd.

Mer information om tillstånden för ditt företags bransch finns i Suomi.fi-webbtjänsten.