suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Produktidéer och uppfinningar

En produktidé kan ha potential för att bli en kommersiell framgång, även om det inte skulle handla om en ny uppfinning. Ditt företags innovationsverksamhet består av att utveckla idéer och produkter, följa marknadsläget samt skydda produkter och kunskaper. Utarbeta en IPR-strategi för att förvalta ditt företags immateriella egendom, som patent.

Produkt- och tjänsteidéer

En välorganiserad innovationsverksamhet ger företaget nya eller förbättrade produkter.

Att förvalta företagets immateriella egendom

Alla företag bör upprätta en IPR-strategi för hanteringen av immateriell egendom.