suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kommersialisering

Genom kommersialisering får du in din produkt på marknaden för försäljning och distribution. I planeringen av kommersialiseringen är prissättningen, marknadsföringen, målgrupperna, valet av försäljningskanal, försäljningsfrämjande, att nå kunderna och skydda produkten det viktigaste.

Kommersialisering av en produkt

När du har kommersialiserat din produkt, kan du lansera den på marknaden.

Marknadsföring och reklam

Reklam är en viktig del av ditt företags marknadsföring. Som företagare ska du följa de lagar och förfaranden som gäller marknadsföring.

Försäljning

Organiseringen av försäljningen innebär att du säkerställer du tillgången till resurserna och utarbetar exakta uppgifter och anvisningar.

Kvalitetssäkring och utveckling

Med kvalitet avses alla drag eller egenskaper som en produkt har och som gör att produkten uppfyller kundens behov och infriar kundens förväntningar.