suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Produkt- och tjänsteidéer

Vägen från produkt- eller tjänsteidé till en kommersialiserad produkt är ganska lång och ofta även dyr. Därför bör ditt företag grundligt utreda om den preliminära idén har tillräcklig potential att bli en framgångsprodukt innan företaget satsar sina resurser på produktutvecklingen. En välorganiserad innovationsverksamhet ger företaget nya eller förbättrade produkter, tjänster, processer och verksamhetsidéer. 

Se innehåll relaterat till ämnet:

En bra produktidé

En bra produktidé är aktuell, lättförstådd och möjlig att förverkliga. En bra idé kan du utveckla till en produktinnovation.

Företagets innovationsverksamhet

Genom fortgående utveckling av innovationsverksamheten försäkrar du dig om att dina produkter förblir konkurrenskraftiga.