suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att förvalta företagets immateriella egendom

En allt större del av företagens kapital utgörs av immateriell egendom. Därför har även de immateriella rättigheterna (IPR – Intellectual Property Rights) blivit ett allt viktigare sätt att skydda företagens kompetens och insamling av information. Alla företag bör upprätta en IPR-strategi för hanteringen av immateriell egendom. 

Se innehåll relaterat till ämnet:

Företagets immateriella egendom och uppfinningar

Immateriell egendom utgörs till exempel av de patent och varumärken du har fått för dina uppfinningar.

Att skydda uppfinningar, produktidéer och kunskaper

Ditt företag gör klokt i att skydda sina produkter och kunskaper mot plagiering. Du kan till exempel använda dig av patent eller konkurrensförbud.