suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ekonomiska svårigheter

Om ditt företag hotas av betalningssvårigheter, en finansiell kris eller insolvens bör du vidta korrigerande åtgärder och be om hjälp i god tid. 

Förebyggande av ekonomiska svårigheter

Ditt företag kan undvika ekonomiska svårigheter genom att ta hand om sin lönsamhet och identifiera risksignaler i tid.

Att hamna i ekonomiska svårigheter

Ditt företag kan ibland hamna i betalningssvårigheter, en finansiell kris eller till och med bli helt insolvent. Sök hjälp så snart som möjligt.

Skuldreglering

Genom skuldreglering kan du få ordning på företagets ekonomi. Välj den metod som är lämpligast utifrån bolagsformen och problemets omfattning.