suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Guide för att starta eget företag

Börja guiden för att starta eget företag Fas 1/12

Guiden för att starta eget företag hjälper dig beakta vissa obligatoriska saker i anslutning till grundandet av ditt företag. Gå igenom startguiden enligt anvisningarna och besvara frågorna om bland annat företagsform, bransch och finansiering.

Utifrån svaren får du en checklista på saker som du bör tänka på eller som du absolut måste ta hand om innan du grundar företaget. Du kan skriva ut checklistan.

Du kan gå igenom startguiden flera gånger för att försäkra dig om att du tagit alla delområden i beaktande. Tänk dock på att checklistan inte är någon uttömmande lista på alla saker som ska tas i beaktande. Du bör själv sätta dig in i varje enskilt ämne och försäkra dig om att du till exempel har beaktat särskilda omständigheter som gäller just din bransch eller företagsformen.

Besvara alla frågor enligt det som gäller just nu. Du kan backa för att göra ändringar i svaren, men eftersom svaren kan påverka frågorna i de nästa faserna kan du bara gå framåt en fas i taget.