suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Utländska företagare

Utländska arbetstagare och företagare behöver tillstånd för att arbeta och för att driva företag i Finland. Ta reda på vilka tillstånd och registreringar som krävs i Finland och när det räcker med en anmälan till ett serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (magistraten).

Tillstånd och anmälningar för utländska företagare

Utländska arbetstagare och företagare behöver tillstånd för att arbeta och för att driva företag i Finland.