suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillstånd och anmälningar för utländska företagare

Utländska arbetstagare och företagare behöver tillstånd för att arbeta och för att driva företag i Finland.

När du grundar ditt företag ska du ta reda på vilka tillstånd du måste söka, i vilka register du måste registrera ditt företag och vilka anmälningar du ska göra.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan? Denna webbplats är en del av Europas portal Your Europe. Ge respons via Europeiska kommissionens responsblankett.Öppnas i ett nytt fönster. 

Se innehåll relaterat till ämnet:

Tillstånd och anmälningar för nordiska medborgare

Du ska registrera dig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om du är nordisk medborgare och flyttar till Finland.

Tillstånd och anmälningar för EU-medborgare

Om du är medborgare i ett EU-land, Liechtenstein eller Schweiz och flyttar permanent till Finland ska du registrera dig .

Tillstånd och anmälningar för medborgare utanför EU

Om du är medborgare i ett annat än ett EU-land och du flyttar till Finland för att bli företagare behöver du ett tillstånd.

Ett utländskt företags tillfälliga verksamhet

Ditt utländska företag kan tillfälligt verka i Finland utan fast verksamhetsställe.

Patent- och registerstyrelsens tillstånd för personer som bor utomlands

Om du inte är bosatt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan du behöva ett särskilt tillstånd för att få utöva näringsverksamhet.

Information för EU-medborgare på portalen Your Europe

Om du planerar flytt eller reser till ett annat EU-land får du praktiska råd och information på portalen Your Europe.