suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Företagarens utkomst

Företagarens utkomst beror på hur lönsamt företaget är. Ju bättre det går för företaget, desto högre inkomster har företagaren i allmänhet. Förbered dig för eventuella svårigheter genom att redan i förväg tänka på vilka förmåner du kan trygga din utkomst med.

Tryggande av företagarens inkomst

Även företagare kan trygga sin inkomst genom förmåner. Förmånerna kan förändras om du byter roll från löntagare till företagare, och tvärtom.