suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tryggande av företagarens inkomst

När du inleder din företagsverksamhet kan du ansöka om startpeng hos TE-tjänsterna. Startpengen tryggar din inkomst när inkomsterna från företagsverksamheten ännu är låg. Om du inleder företagsverksamhet som arbetslös kan du fortfarande få arbetslöshetsförmån i fyra månader. Eventuella företagsinkomster jämkas. Du kan dock inte samtidigt få arbetslöshetsförmån och startpeng.

I övrigt kan du som företagare trygga din inkomst med i regel samma förmåner som löntagare. Om du blir arbetslös kan du få arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Om du blir sjuk kan du ansöka om sjukdagpenning. Om du går från at ha varit löntagare till att vara företagare eller tvärt om ska du även flytta till rätt arbetslöshetskassa och tänka på att dina förmåner kan förändras.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Företagarens arbetslöshetsförmåner

Som företagare kan du få samma arbetslöshetsförmåner som löntagare, dvs. inkomstrelaterad och grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Företagarens föräldraförmåner

Som företagare kan du få samma föräldraförmåner som löntagare. Vissa förmåner förhindrar dock att du idkar företagsverksamhet samtidigt.

Företagarens sjukdagpenning

Företagare kan ansöka om sjukdagpenning under sjukdomstiden utifrån arbetsinkomsten. Under självrisktiden kan FöPL- eller LPA-dagpenning betalas.

Bostadsbidrag och utkomststöd för företagare

Om du är en företagsgrundare eller företagare med låga inkomster kan du ha rätt till FPA:s allmänna bostadsbidrag eller utkomststöd.

Från löntagare till företagare

Att gå från löntagare till företagare påverkar ofta dina och din familjs förmåner, såsom arbetslöshetsskyddet.

Från företagare till löntagare

Övergången från företagare till löntagare påverkar ditt liv på många sätt. Gör dig redo för din nya roll och se till ditt arbetslöshetsskydd.