suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bostadsbidrag och utkomststöd för företagare

Om arbetsinkomsterna du får från din företagsverksamhet är låga, kan du ha rätt till FPA:s allmänna bostadsbidrag. Bostadsbidraget är avsett att bidra till boendekostnaderna i hushåll med små inkomster. Allmänt bostadsbidrag kan beviljas för både hyresbostäder och ägarbostäder. 

Ibland kan det komma perioder när företagsverksamheten inte är lönsam och din egen utkomst blir lidande. Då kan du ha rätt till utkomststöd som ansöks hos FPA.


Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 25.5.2021