suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Företagarens utkomst

Bostadsbidrag och utkomststöd för företagare, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Om arbetsinkomsterna du får från din företagsverksamhet är låga, kan du ha rätt till FPA:s allmänna bostadsbidrag. Bostadsbidraget är avsett att bidra till boendekostnaderna i hushåll med små inkomster. Allmänt bostadsbidrag kan beviljas för både hyresbostäder och ägarbostäder. 

Ibland kan det komma perioder när företagsverksamheten inte är lönsam och din egen utkomst blir lidande. Då kan du ha rätt till utkomststöd som ansöks hos FPA.