suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Företagarens sjukdagpenning

Som företagare kan du få sjukdagpenning medan du är arbetsoförmögen. Skaffa ett läkarintyg över din arbetsoförmåga och lämna in ansökan om dagpenning till FPA genast när du har fått läkarintyget. Ansökningstiden för sjukdagpenning är två månader. Storleken på dagpenningen baserar sig på din arbetsinkomst. Under självrisktiden får du ingen egentlig sjukdagpenning men du kan få FöPL- eller LPA-dagpenning.


Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 25.5.2021