suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Internationell verksamhet

När du inleder internationell verksamhet, fundera på om du vill att företaget ska verka från Finland eller i mållandet genom det egna företaget eller genom ett samarbetsföretag. En förutsättning för att lyckas är att hitta rätt samarbetspartner och nätverk på målmarknaden.

Planering av internationalisering

En internationaliseringsplan förtydligar dina mål på marknaden i mållandet. Reflektera i förväg över finansieringen, företagsformen och kompetensbehoven.

Internationell handel

Läs om olika export- och importmetoder. Du kan även grunda ett företag utomlands. Planera marknadsföringen med tanke på mållandet.

Expansion av företag från utlandet till Finland

Sätt dig noggrant in i praxis för företagsverksamhet i Finland och sköt det på eget initiativ.