suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Internationell handel

Välj den lämpligaste exportmetoden eller importmetoden. Metoden avgör hur kommunikationen, marknadsföringen, försäljningen, beskattning och distributionen av varor ska genomföras på den internationella marknaden. Lämna en exportdeklaration till Tullen.

Du kan grunda ett företag eller en filial även utomlands. Planera ditt företags internationella marknadsföring omsorgsfullt ur mållandets synvinkel.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Marknadsföring och mässor i mållandet

Planera ditt företags internationella marknadsföring omsorgsfullt ur mållandets synvinkel. Delta också på utländska mässor.

Börja exportera och exportrestriktioner

Det krävs noggrann planering för att börja exportera. Välj den lämpligaste exportmetoden och sätt dig in i praxis och restriktioner för exporten.

Börja importera och importrestriktioner

Du måste välja den lämpligaste importmetoden och sätta dig in i anvisningarna, restriktionerna och beskattningen för importen.

Grunda företag i utlandet

Ta reda på vilket eller vilka länders lagstiftning och beskattningspraxis som ska tillämpas i olika fall.

Deltagande i internationella projekt

Skaffa ditt företag internationaliseringserfarenhet och utvidga dina globala nätverk genom att delta i internationella projekt.