suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Grunda företag i utlandet

Du kan grunda ett företag eller en filial även utomlands. Ta reda på vilket eller vilka länders lagstiftning och beskattningspraxis som ska tillämpas i olika fall.


Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 14.5.2021