suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Upphörande av företagsverksamhet

Du kan avsluta din företagsverksamhet frivilligt. Hur du går till i praktiken för att avveckla företaget beror på dess bolagsform. Se till att betala företagets skulder, sälja dess egendom och att göra nödvändiga anmälningar. Om ditt företag är insolvent, skuldsatt och olönsamt kan du tvingas att avsluta det genom konkursförfarande.

I guiden Ekonomiska svårigheter i företag och förebyggande av dem får du ett heltäckande informationspaket om de ekonomiska svårigheterna för att avsluta en företagsverksamhet. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan? Denna webbplats är en del av Europas portal Your Europe. Ge respons via Europeiska kommissionens responsblankett.Öppnas i ett nytt fönster. 

Nedläggning av företagsverksamhet

Företagsverksamheten kan upphöra till exempel genom försäljning, konkurs, ägarbyte eller någon annan form av nedläggning av affärsverksamheten

Konkurs

Vid en konkurs utredes skulderna i ditt insolventa företag, säljs dess egendom, fördelas tillgångarna mellan borgenärerna och läggs företaget ned.