suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stöd och bidrag

Innehållet på denna sida är nödvändigtvis inte uppdaterat på grund av coronavirussituationen. Aktuell information finns på Företagarna i Finlands webbplats Kaikki koronasta yrittäjälleÖppnas i ett nytt fönster. (endast på finska).

Ditt företag kan få offentliga stöd och bidrag i olika skeden av dess verksamhet. Du kan ansöka om stöd för att grunda ditt företag och för investeringar och utveckling av företaget. Det är möjligt att ansöka om forsknings-, kompetens- och innovationsstöd och bidrag för olika försök. Stöd och bidrag behöver i allmänhet inte betalas tillbaka men de förutsätter ofta självfinansiering.

Viktiga finansiella tjänster för företagets grundare och företag:

Startpeng, ett stöd för blivande företagare (Arbets- och näringsbyrå)

Understöd för utvecklande av företag (NTM-centralen)

Business Finlands finansiering (Business Finland) och Business Finlands programÖppnas i ett nytt fönster.

Lönesubvention som arbetssökningens stöd (Arbets- och näringsbyrån)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan? Denna webbplats är en del av Europas portal Your Europe. Ge respons via Europeiska kommissionens responsblankett.Öppnas i ett nytt fönster.