suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stöd och bidrag

Ditt företag kan få offentliga stöd och bidrag i olika skeden av dess verksamhet. Du kan ansöka om stöd för att grunda ditt företag och för investeringar och utveckling av företaget. Det är möjligt att ansöka om forsknings-, kompetens- och innovationsstöd och bidrag för olika försök. Stöd och bidrag behöver i allmänhet inte betalas tillbaka men de förutsätter ofta självfinansiering.

Viktiga finansiella tjänster för företagets grundare och företag:

Du kan fråga om råd i finansieringsfrågor till exempel i FöretagsFinlands telefontjänst.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan? Denna webbplats är en del av Europas portal Your Europe. Ge respons via Europeiska kommissionens responsblankett.Öppnas i ett nytt fönster.