suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Business Finland Oy

Business Finlands finansiering

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Vi erbjuder finansiering när ditt företag vill växa på den internationella marknaden och siktar på affärsutveckling genom innovation. På så sätt sprider vi riskerna som anknyter till affärsetablering och tillväxt.

Våra utvalda kunder är företag som är inriktade på att växa internationellt. De förlitar sig på ett fantastiskt team, gediget kunnande och entusiasm för internationell tillväxt, riskaptit samt tillräckliga egna medel och resurser.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBusiness Finland Oy
Ansvarig för tjänstenBusiness Finland Oy
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, engelska, svenska
Ansvarig för texten: Business Finland Oy
Uppdaterad: 20.1.2021