suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Finansiell planering

Du kan finansiera din företagsverksamhet med eget eller främmande kapital eller både och. Planera finansieringen både på kort och lång sikt. När du planerar finansieringen ska du tänka på företagets likviditet och lönsamhet samt på finansieringens balans. Tänk på att finansieringen av ett företag alltid förknippas med risker.

Ditt företag kan också få offentliga stöd och bidrag i olika skeden av dess verksamhet.

Finansiering för nystartade företag

I ditt företags grundläggningsskede behöver du pengar för inledande investeringar och driftskapital. Gör upp en finansieringskalkyl för företaget.

Finansiell planering för företagsverksamhet

Företagets kapitalstruktur består av eget och främmande kapital. I kassan bör alltid finnas tillräckligt med pengar.