suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Finansiering för nystartade företag

I ditt företags grundläggningsskede behöver du pengar för inledande investeringar och driftskapital. Om du gör upp en finansieringskalkyl kan du beräkna hur mycket pengar ditt företag behöver i etableringsskedet. Du kan finansiera de inledande investeringarna och driftskapitalet med eget eller främmande kapital eller både och.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Kostnaderna i företagets etableringsskede

I företagets etableringsskede uppkommer kostnader av olika slag, till exempel investeringar. Du kan använda eget kapital och extern finansiering

Finansierings- och lönsamhetskalkyler

Du kan uppskatta behovet av startkapital i ditt nyetablerade företag med en finansieringskalkyl och företagets lönsamhet med en lönsamhetskalkyl. Inkludera kalkylerna i företagets affärsplan.