suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kostnaderna i företagets etableringsskede

I företagets etableringsskede uppkommer kostnader av olika slag, till exempel investeringar och fasta kostnader. Du kan använda eget kapital eller skaffa extern finansiering eller både och för att täcka dem. Tänk på att kostnader uppkommer redan innan din företagsverksamhet börjar ge intäkter. Du kan fråga om råd i finansieringsfrågor till exempel i FöretagsFinlands telefontjänst.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 30.9.2022