suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Finansiell planering för företagsverksamhet

Företagets kapitalstruktur består av eget och främmande kapital. Med hjälp av en kassabudget kan du planera kassahanteringen så att pengarna räcker till. I företagsverksamhet ingår alltid någon form av risk. Ju bättre du är medveten om riskerna, desto bättre kan du skydda dig mot dem.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Företagets kapital

Ditt företag behöver kapital för att inleda och driva sin verksamhet. Kapitalet består av eget och främmande kapital.

Finansiell planering på kort och lång sikt

Ditt företag behöver kontinuerligt pengar som driftskapital och ibland för investeringar, i synnerhet när affärsverksamheten startas eller utvidgas.

Planering av investeringar

En investering handlar om att företaget skaffar produktionstillgångar, till exempel maskiner, för att få intäkter i framtiden. Gör beräkningar för att uppskatta lönsamheten av de investeringsprojekt som du planerar. Ta reda på de risker som förknippas med investeringarna.

Finanseringsrisker

Finansieringen av ett företag förknippas alltid med risker. Sådana risker är bland annat ränterisk, likviditetsrisk, kreditrisk och valutarisk.