suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Guide för planering av företagsverksamhet

Börja guiden för planering av företagsverksamhetFas 1/8

När du planerar grundandet av ditt första företag kan du i förväg kartlägga vad allt du bör tänka på i företagsverksamheten. Du kan använda planeringsguiden som hjälp redan innan du börjar upprätta de egentliga affärsplanerna för ditt företag. Gå igenom planeringsguiden enligt instruktionerna och besvara frågorna om det nya företagets produkter, kunder, försäljning och finansiering.

Utifrån svaren får du en checklista på saker du bör tänka på. Du kan skriva ut checklistan som stöd för planeringen av affärsverksamheten.

Du kan gå igenom planeringsguiden flera gånger för att säkerställa att du kommit ihåg allt. Tänk dock på att checklistan inte är någon uttömmande lista på alla saker som ska tas i beaktande. Du bör själv sätta dig in i varje enskilt ämne och försäkra dig om att du till exempel har beaktat särskilda omständigheter som gäller just ditt nya företag.

Besvara alla frågor enligt det som gäller just nu. Du kan backa för att göra ändringar i svaren, men eftersom svaren kan påverka frågorna i de nästa faserna kan du bara gå framåt en fas i taget.