suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Inlärningsmaterialet på Suomi.fi

Inlärningsmaterialet på Suomi.fi har planerats särskilt för undervisning i samhällslära i årskurs 7–9. Materialet motsvarar innehållet och målen i läroplanen för samhällslära. I materialet finns också ett ämnesöverskridande perspektiv. En del av uppgifterna består av traditionella lektionsuppgifter och en del av mer omfattande projekthelheter. Många uppgifter kan lätt anpassas även för studerande på andra stadiet.

Med hjälp av materialet lär sig de unga att använda lämpliga och pålitliga källor när de söker information om myndigheternas tjänster samt om sina rättigheter och skyldigheter. Webbtjänsten Suomi.fi är en myndighetswebbplats som ständigt utvecklas och som upprätthålls aktivt. Att bekanta sig med den hör till dagens medborgarfärdigheter.

Som lärare kan du välja ut uppgifter som passar dina behov och föra in dem på skolans inlärningsplattform. På så sätt arbetar eleverna på en bekant plattform, men instruktionerna eller länkarna i uppgiften uppmanar till informationssökning i Suomi.fi-webbtjänsten. I vissa uppgifter utnyttjas också de egna läroböckerna eller andra webbtjänster. I början av varje uppgift finns en beskrivning av uppgiften, innehålls- och målområden för läroplanen samt en tidsuppskattning för uppgiften.

Du kan anpassa uppgifterna enligt dina egna behov och använda dem i din undervisning på det sätt du anser vara bäst!


Uppdaterad: 16.8.2022