suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Myndighetstjänster och e-tjänster

Uppgiftsbeskrivning

 • Uppgifter som behandlar elektronisk ärendehantering gör eleverna bekanta med olika myndighetstjänster och identifiering i dem. För att sköta sina egna ärenden krävs förmåga att tryggt använda olika elektroniska tjänster och söka tillförlitlig information. Långt ifrån alla högstadieelever har en e-kod i bruk, men frågan är snart aktuell för dem. Uppgiften kan utföras parvis som en timuppgift, men uppgiften kan också omvandlas till en uppgift som man kan reflektera över och utreda ensam.
 • Läroplanens innehålls- och målområden: Uppgiften passar bra ihop med många av samhällslärans innehålls- och målområden och lämpar sig t.ex. som inledande uppgift för ett ämnesområde eller en hel kurs! Hantering av vardagslivet och det egna livet (I1), Ekonomisk verksamhet (I4), Tillägnande av kunskaper och färdigheter som behövs i samhället, användning och tillämpning av samhällelig kunskap. Uppgifterna stöder också utvecklingen av breda färdigheter och kompetenser.
 • Tidsuppskattning för uppgiften: 1–2 lektioner.

1. Arbeta i par och fundera och räkna upp i vilka situationer en ung person kan behöva följande myndighetstjänster. Hitta på så konkreta situationer som möjligt.

 • a) Skatteförvaltningens MinSkatt
 • b) Mina Kanta-sidor
 • c) FPA
 • d) Utbildningsstyrelsens Studieinfo
 • e) Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • f) Medborgarrådgivning.fi

Om myndigheten är okänd för er, kontrollera vilka tjänster som finns på myndighetens webbplats! Efter pararbetet sammanställs situationerna som klassen hittat på. Vilka myndigheter och tjänster är redan bekanta? Hos vilka myndigheter är de elektroniska tjänsterna tydliga och lätta att använda, vilka verkar mer komplicerade? 

2. Fortsätt parvis:

 • a)  Härnäst utreds vilka olika alternativ som används i Finland för elektronisk identifiering eller så kallad stark autentisering. Undersök alternativen påsidan Stark autentisering för nätärenden.
 • b) Varför räcker till exempel inte en inloggningsprofil som du själv skapat eller identifiering med telefonnummer för att logga in i myndigheternas elektroniska tjänster?
 • c) Ta med hjälp av anvisningarna på er banks webbplats reda på hur ni kan ta i bruk bankens elektroniska e-kod. Får en minderårig använda e-kod?
 • d) Skapa en tavla med anvisningar för att undvika nätbedrägerier! Använd råden på sidan Informationssäkerhet!

Fördjupad uppgift: 

 • e) Hitta de senaste nyheterna om nätbedrägerier på någon nyhetssida, till exempel Yle Nyheter. Hur har bedragarna agerat? Varför har vissa människor blivit lurade av bedragarna? Presentera de fall ni hittat.

3. Bekanta er med de anvisningar som gäller befullmäktigande på sidan Information om fullmakter. 

 • a) Vad innebär befullmäktigande? Hur upprättas en fullmakt?
 • b) I vilka situationer skulle du kunna ge en närstående fullmakt att sköta dina ärenden? Hitta på ett exempel!
 • c) Kan fullmakten återkallas?

Uppdaterad: 18.8.2022