suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hantering av den egna ekonomin - inlärningsmaterial

I uppgifterna bekantar man sig med bank- och försäkringsärenden, beskattning samt hantering av den egna ekonomin och eventuella krissituationer. Via uppgifterna får man fundera på vilka faktorer som kan orsaka utmaningar för den egna ekonomin och hur utmaningarna kan lösas. Dessutom bekantar man sig till exempel med olika beskattningstyper, att skaffa försäkringar och bankärenden. 

Uppgiften i delen Krissituationer i den egna ekonomin lämpar sig som gruppuppgift under en lektion. Uppgifterna i de övriga delarna lämpar sig som lektions- eller hemuppgifter.


Uppdaterad: 17.8.2022