suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Företagande - inlärningsmaterial

Uppgiftsbeskrivning

  • Uppgifterna passar in i avsnittet om arbete och företagande i samhällsläran. Uppgifterna kan också användas inom företagarfostran. Uppgiften lämpar sig bäst för timarbete. Dela in elevgruppen i grupper på cirka 3 personer.
  • Läroplanens innehålls- och målområden: Man sätter sig in i olika möjligheter i planeringen av den egna framtiden genom att bekanta sig med arbetslivet och näringarna (I1), sätter sig in i ekonomiska frågor och välfärdsfrågor bland annat genom arbete, yrken och företagande (I4) och kännedom om företagande samt möjligheter som erbjuds, planering av den egna framtiden (M5).
  • Tidsuppskattning är 2x45 min + presentationer.

Företagsverksamhet – grupparbete 

I uppgiften kommer gruppen med idéer till ett eget företag som producerar tjänster eller produkter. Arbetet kan genomföras antingen som en diapresentation (PowerPoint, Prezi eller motsvarande) eller som ett traditionellt pysselarbete, eller som en kombination av dessa.  

Elevernas fantasiföretag kan vara antingen konkreta och grunda sig på riktig kompetens eller, om läraren tillåter det, helt fantasibaserade. Varför skulle inte ett företag kunna producera skolryggsäckar som man aldrig glömmer hemma? 

1. Bekanta er i grupperna med punkten Företagsidé på sidan Affärsidé. Fundera i fem minuter på annorlunda affärsidéer – hurdana produkter skulle ni kunna tillverka eller hurdana tjänster skulle ni kunna erbjuda? Låt fantasin flöda! 

2. Samla gruppernas företagsidéer i två kategorier på tavlan: tjänster och produkter. 

3. Varje grupp väljer en företagsidé och börjar förädla en affärsidé utifrån den. Anvisningar för identifiering av en god affärsidé finns på sidan Affärsidé , punkterna ”Affärsidé” och ”Hur känner jag igen en bra affärsidé?”. 

Fundera åtminstone på vad företaget erbjuder, till vem produkterna eller tjänsterna erbjuds och hur ni sköter försäljningen. 

 4. När gruppen har planerat en produkt/tjänst som säljs och hittat på kundgrupp och försäljningskanal, är det dags att redigera diaserien. Berätta först om er företagsidé och er produkt/tjänst.  

5. Designa en logotyp för ert företag och ett utseende som passar era produkter. Använd dessa också i ert grupparbete. 

6. Bekanta er med punkterna 1–3 på sidan Checklista för nya företagare och fortsätt redigera diorna med hjälp av den. Vilka färdigheter borde ni ha som företagare inom er bransch? Berätta om er affärsplan. 

När grupparbetena har presenterats i klassen kan ni ordna en lekfull omröstning:  

  • Vilken var den bästa diaserien?  
  • Vilken var den bästa muntliga presentationen?  
  • Vilket av företagen skulle lyckas bäst i det verkliga livet?  
  • Vilket företag skulle du sannolikt vara kund hos?  
  • I vilket företag skulle du gärna arbeta?  
  • Kan du komma på förbättringsförslag till företagsidén?

Uppdaterad: 18.8.2022

Är du nöjd med innehållet på denna sida?