suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Boende - inlärningsmaterial

I uppgiften bekantar man sig med hyresboende och att köpa en bostad samt tillhörande bestämmelser. I uppgifterna söker man till exempel svar på hur man söker en hyresbostad, vad som är viktigt att beakta när ett hyresavtal ingås, vilka ansvar säljaren av bostaden har och vilka tillstånd som behövs för att ett bygga hus. 

Uppgifterna lämpar sig som lektionsuppgifter, som kan utföras antingen ensam eller i par.


Uppdaterad: 17.8.2022