suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Konsumtion och konsumentens rättigheter - inlärningsmaterial

I uppgifterna bekantar man sig med köp via nätbutiker samt telefon- och postorderförsäljning, problemsituationer som resenärer stöter på och konsumentskydd för resor. Via uppgifterna får man söka information om returvillkor och -anvisningar på nätbutikens webbplats, resenärens rättigheter vid köp av paketresor och reda ut hur den som vistas eller reser utomlands ska agera i problemsituationer. 

Uppgifterna lämpar sig som lektionsuppgifter, som kan utföras antingen ensam, i par eller i grupp.


Uppdaterad: 17.8.2022