suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rättigheter och skyldigheter - inlärningsmaterial

I uppgifterna bekantar man sig med möjligheter och metoder för samhällelig påverkan, val och domstolsbehandlingar samt det finländska rättsväsendet. I uppgifterna söker man svar till exempel på hur ungdomar kan påverka ärenden i sin egen hemkommun, hur invånar- och medborgarinitiativen skiljer sig från varandra och hur domstolsbehandlingen ser ut i Finland.

En del av uppgifterna lämpar sig som lektionsuppgifter, som kan utföras antingen ensam, i par eller i grupp.


Uppdaterad: 18.8.2022