suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Välfärdsstaten och samhällets stöd - inlärningsmaterial

I uppgifterna bekantar man sig med det stöd som erbjuds i samhället och tjänster som gäller bland annat den mentala hälsan, insjuknande och tjänster för äldre. Den sista delen fokuserar på pensionering, som är en del av en mer omfattande uppgift om välfärdsstatens stödformer.

Via uppgifterna får man söka information om till exempel hälso- och sjukvårdstjänster som hör till de finska medborgarna, mentala problem och hjälpgivare samt pensionsuppgifter.

En del av uppgifterna lämpar sig som lektionsuppgifter som kan utföras antingen på egen hand eller tillsammans med ett par. 

  • Uppgifterna i delen Stöd för den mentala hälsan lämpar sig för arbete i grupp och kan utnyttjas till exempel som en del av programmet för skolans välmåendedag. 
  • Uppgifterna i delen Stöd för den mentala hälsan lämpar sig för arbete i grupp och kan också användas i samband med temadagar eller som en del av stödelev- eller tutorverksamheten 

Uppdaterad: 17.8.2022

Är du nöjd med innehållet på denna sida?