suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stöd för den mentala hälsan - inlärningsmaterial

Uppgiftsbeskrivning

  • Uppgiften lämpar sig för arbete i grupp och kan också användas i samband med temadagar eller som en del av stödelev- eller tutorverksamheten.
  • Läroplanens innehålls- och målområden: Vägleda eleven att fördjupa och uppdatera sina kunskaper om samhället (M4) och behandla främjandet av både den egna gemenskapens och närstående gemenskapers, såsom familjernas, välbefinnande och säkerhet (I2).
  • Tidsuppskattning cirka 60 minuter.

Stöd för den mentala hälsan 

Uppgiften lämpar sig bl.a. som program för skolans välmåendedag eller som uppgift för elevkåren och stödeleverna. 

Bekanta er med psykiska problem och den hjälp som erbjuds för dem på webbsidan Hjälp vid mentala problem.

Gör i grupperna en affischserie om allmänna psykiska problem. Man kan göra affischerna genom att pyssla eller genom att använda digitala tjänster (t.ex. Canva).

 Anteckna också på affischerna var man får hjälp vid behov. Instanser som erbjuder hjälp hittar ni bl.a. på webbplatsen under avsnittet ”Vem ska jag kontakta om jag är oroad för min egen eller en närståendes mentala hälsa?” och genom att söka hjälp på internet. 

Kontrollera uppgifterna tillsammans med läraren.


Uppdaterad: 17.8.2022