suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

EU-medborgare - inlärningsmaterial

Uppgiftsbeskrivning

  • Läroplanens innehålls- och målområden: EU-medborgarens rättigheter och fria rörlighet (M7) Uppgiften fungerar också som repetition eller grund i färdigheterna i att hantera den egna ekonomin. (I2) Tillämpning av samhällelig kunskap.
  • Tidsuppskattning 2–3 lektioner.
  • Uppgiften kan antingen genomföras som en liten informationssökningsuppgift eller utvidgas till en posteruppgift genom att ta med punkt 4. Uppgiften behandlar studier eller arbete inom EU, så den lämpar sig också för en studiehandledningstimme! Arbete i par eller små grupper.

Emigration och boende utomlands

Välj ett EU-land dit du kan tänka dig att flytta för att arbeta eller studera. 

1. Gör först upp en resplan till ert land. Undersök med hjälp av sökmotorer på nätet vad det kostar att flyga fram och tillbaka till destinationslandet. Jämför olika tidpunkter för resan; finns det skillnader i priserna till exempel på olika veckodagar? Hurdana anvisningar hittar ni om att hyra en bostad i landet i fråga?

Bekanta dig med sidan Flyttning i webbtjänsten Suomi.fi och Your Europe -portalen.

2. Redogör för de allmänna anvisningarna för personer som tillfälligt flyttar till ett annat EU-land: 

  • Vilka resedokument behöver du ha med dig när du reser till ett annat EU-land?
  • Hur lång vistelse i ett annat land ska anmälas till FPA i Finland?
  • Duger det finländska körkortet i destinationslandet?
  • Ska vistelsen i destinationslandet registreras hos myndigheterna? Var görs detta?
  • Vad lönar det sig att beakta gällande högskolornas terminsavgifter?
  • Behöver du arbetstillstånd för att arbeta i ett annat EU-land?
  • Om du plötsligt och oförutsett insjuknar när du vistas i ett annat EU-land, får du vård och på vilka villkor?

3. Studera i din egen lärobok vilka rättigheter EU-medborgare har! Vad betyder begreppen "fri rörlighet" och Schengenområdet?

4. Gör en liten poster med rubriken "Studera eller arbeta i Frankrike/Estland/Österrike (eller något annat land ni valt)" utifrån de uppgifter ni hittat.


Uppdaterad: 24.8.2023