suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vad är Suomi.fi?

Suomi.fi-webbtjänsten är en söktjänst som ger medborgare och företag hjälp och vägledning i hanteringen av vardagsärenden hos myndigheter och allmännyttiga organisationer.

På den här sidan hittar du länkar till mer detaljerade instruktioner och allmänna instruktioner för att använda Suomi.fin på video och teckenspråk. 

Suomi.fi webbtjänst för medborgare och företagare

Suomi.fi webbtjänst för medborgare

Suomi.fi webbtjänst för företagare

Videor på teckenspråk


Uppdaterad: 28.11.2023

Är du nöjd med innehållet på denna sida?