suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Familj - inlärningsmaterial

Uppgiftsbeskrivning

  • Detta är en del av en mer omfattande uppgift om välfärdsstatens stödformer. De övriga delarna gäller pensionärer, studerande och arbetslöshet. Du hittar andra uppgifter på sidan Välfärdsstaten och samhällets stöd - inlärningsmaterial. Uppgiften lämpar sig till exempel som en större uppgift för bedömning, om alla fyra delområden tas med. Alternativt fungerar varje del som en självständig uppgift som kan utföras till exempel under lektionerna. I uppgiften finns också en fördjupad del där eleven ska söka information till exempel på FPA:s webbplats. I den fördjupade delen finns tips på sökord för att underlätta informationssökningen.
  • Läroplanens innehålls- och målområden: Uppgiften anknyter till kriterierna M4, M5 och M6 för slutbedömningen. Syftet med uppgiften är att fördjupa elevens kunskaper om samhället (M4) samt om den egna ekonomin och penninganvändningen (M5). Syftet med uppgiften är också att vägleda eleven att granska samhällsverksamheten och olika samfund (M6), dvs. i detta fall ur barnfamiljernas synvinkel.
  • Tidsuppskattning är 30 - 45 minuter.

Dessa uppgifter är en del av en mer omfattande uppgift om välfärdsstatens stödformer. De övriga delarna gäller pensionärer, studerande och arbetslöshet. De övriga uppgifterna finns på sidan Välfärdsstaten och samhällets stöd- inlärningsmaterial.

Denna uppgift lämpar sig till exempel som en större uppgift för bedömning, om alla delområden tas med. Alternativt fungerar varje del som en självständig uppgift som kan utföras till exempel under lektionerna. I uppgiften finns också en fördjupad del där eleven ska söka information till exempel på FPA:s webbplats. I den fördjupade delen finns tips på sökord för att underlätta informationssökningen.


Uppdaterad: 17.8.2022