suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Krissituationer i den egna ekonomin

Uppgiftsbeskrivning

  • Uppgiften passar att utföras i grupper på 3–4 elever. Varje grupp behöver ett pappersark i A3-format. Uppgiften är tänkt att utföras i anslutning till temat betalningsstörningar, men som perspektiv kan man också ta välfärdsstatens stödnät.
  • Läroplanens innehålls- och målområden: Hantering av vardagslivet och det egna livet, främjande av välfärden (I1), reflektion över betydelsen och följderna av egna ekonomiska val (M2), ansvarsfull konsumtion (M8) Att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs i samhället samt samhällelig förståelse.
  • Tidsuppskattning 1 lektion.

Bekanta dig på sidan Krissituationer i den egna ekonomin i webtjänsten Suomi.fi.

Arbete i grupper:

1. Fundera och diskutera först situationer som kan orsaka tillfälliga utmaningar för den egna ekonomin. Vilka är de olika orsakerna till att det kan uppstå problem med pengar? Fundera tillsammans i så stor utsträckning som möjligt på vilka alla aspekter i individens liv som påverkas av ekonomiska svårigheter. 

2. Rita en trappa med fem steg på pappret. Skissa en ung vuxen som hamnat i ekonomiska svårigheter på trappans nedersta trappsteg. Vilken är personens historia och situation? Hitta på en så realistisk livshistoria som möjligt för personen.  

3. Skriv en praktisk anvisning för varje trappsteg, så att personen kan ta sig ur situationen. 

4. Rita er exempelperson när hen har löst sina ekonomiska bekymmer på det översta trappsteget. Fundera och anteckna på vilket sätt hens liv har förändrats nu när penningproblemen har lösts! 

5. Till sist presenterar varje grupp sin exempelperson och sina råd.


Uppdaterad: 17.8.2022