suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beskattning och offentlig ekonomi

Uppgiftsbeskrivning

 • Tidsuppskattning är 1 lektion.
 • Uppgifterna lämpar sig som tim- eller hemuppgifter. Av uppgifterna kan två göras på papper som ”rumstavlor” i klassen, särskilt om de görs som par- eller gruppuppgift. För uppgift tre behövs papper eller kartong och sax.
 • Läroplanens innehålls- och målområden: Hantering av vardagslivet och det egna livet (I1), Ekonomisk verksamhet (I4), Tillägnande och tillämpning av kunskaper och färdigheter som behövs i samhället samt samhällelig förståelse.

Anvisning för eleverna: 

Bekanta dig med avsnittet Beskattning och offentlig ekonomi.

Är följande påståenden om beskattning rätt eller fel? Markera R/F och korrigera påståendet i rätt form om det är fel.

 • a) Förskottsinnehållningsprocenten anger hur mycket skatt som tas av din lön. 
 • b) Skatteprocenten bestäms enligt den genomsnittliga lönen i din åldersgrupp. 
 • c) Om du vill ändra din skatteprocent kan du göra det endast genom att besöka skattebyrån. 
 • d) Det lönar sig att ändra skatteprocenten i synnerhet om du misstänker att dina inkomster under året kommer att vara större än vad som uppskattats i skattekortet. 
 • e) Skattedeklarationen skickas automatiskt till alla över 16 år. 
 • f) Om du inom två år får gåvor till ett värde av över 10 000 euro av samma person måste du betala skatt på gåvorna.  
 • g) För personbilar, paketbilar och lastbilar ska fordonsskatt betalas. 

2. Bekanta dig med avsnittet "Vilka tjänster kan jag få" i nedre delen av sidan Beskattning och offentlig ekonomi.  

 • Bläddra i listan där du anvisas till informationssökning i beskattningsärenden till olika myndigheters webbplatser. Skriv utifrån listan 4 anvisningar om olika livssituationer där man måste beakta eller utreda beskattningens verkställande. 
 • Till exempel så här: Om du får en värdefull gåva eller en penningdonation, ta reda på om gåvoskatten gäller denna gåva och hur betalningen sker. 

3. Med hjälp av webbplatsen www.suomi.fi och din egen lärobok kan du skapa egna kort för övning av vokabulär som gäller beskattning! Klipp ut fyrkanter i samma storlek som ett memoryspelkort i papper eller kartong, skriv ett begrepp på ena sidan och en förklaring på andra sidan, och öva vokabulären.

 • mervärdesskatt 
 • skattekort 
 • förskottsinnehållningsprocent 
 • skatteavdrag 
 • skattedeklaration 
 • kapitalinkomst 
 • fastighetsskatt 
 • fordonsskatt 
 • MinSkatt 

Uppdaterad: 11.8.2023