suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillgänglighet för Finnish Authenticator Identification Service tjänst

I detta utlåtande beskriver vi hur Finnish Authenticator Identification Service webbtjänsten uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbtjänsten tillgänglighet samt hur du kan ge respons.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbtjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet.  

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna nedan.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar till att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor. Du kan kontakta oss på adressen tillganglighet(at)dvv.fi.

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i ett nytt fönster.

webbtillganglighet(a)rfv.fi

Telefonväxel 0295 016 000

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte än till alla delar förenlig med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.   

Innehåll eller funktioner, som inte är tillgängliga

Villkor: Skärmläsaren kan inte komma åt innehållet inuti ramen. (WCAG 2.1.1)

Registrering: Fokus är på OK-knappen. Det ska vara i början av sidan så att skärmläsaren läser innehållet på sidan före OK-knappen. (WCAG 2.4.3)

Skapa/ändra lösenord: Skärmläsaren tillkännager inte lösenordsfältet rätt. Skärmläsaren läser inte symbolerna som anger om ett lösenordsvillkor uppfylls eller inte. (WCAG 1.1.1, 2.1.1, 1.3.1, 1.3.5, 4.1.2)

Autentisera med lösenord: Textfälten ska ha synliga namnlappar. (WCAG 1.3.5, 2.4.6)

Kontoaktiveringsprocess:

 • Det finns ingen länk för ”Gå till innehåll” längst upp på varje sida. (WCAG 2.4.6, 2.4.1)
 • Skärmläsaren läser tooltip-texten/tipset och inte den synliga namnlappen för knappar och menyposter. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
 • Inga huvudrubriker (h1) har markerats. (WCAG 2.4.6)
 • När radioknappen/radioknapparna används med hjälp av tangentbordet går det att välja en radioknapp medan nästa knapp förblir oaktiverad. (WCAG 2.1.1)

Uppdatering av användarattribut:

 • De expanderbara sektionerna fungerar inte bra med skärmläsaren. (WCAG 1.3.1)
 • Texten är väldigt ljusgrå, vilket gör den svår att läsa. Systemet bör hantera skandinaviska tecken. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Byt telefonnummer: fönstret fungerar inte bra med skärmläsaren. (WCAG 1.3.1)
 • Det finns en del färgkombinationer som inte uppfyller minimikravet på färgkontrast. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Panel: Grafiken på panelsidan är inte tillgänglig för en skärmläsaranvändare eller tangentbordsanvändare alls. (WCAG 1.1.1, 1.3.3, 1.4.1, 2.1.1, 1.4.13, 4.1.1, 4.1.2)

Autentiseringsuppgifter: Fel fokus. (WCAG 2.4.3)

Transaktioner:

 • Datumväljarelementet fungerar inte bra med skärmläsaren. (WCAG 1.3.1)
 • Det finns inga användarinstruktioner om rätt datumformat. Felet i fältet ”Slutdatum” markeras endast genom att färgen ändras till röd. (WCAG 1.3.3, 1.4.1, 3.3.2)
 • Typ av transaktion/val av status: problem med att visa rullgardinsmenyer i rätt ordning. (WCAG 3.2.2)

Vi har för avsikt att åtgärda alla uppräknade tillgänglighetsproblem under 2023.

Hur har vi testat webbplatsen?

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.


Webbplatsen är publicerad 11.6.2020.

Detta utlåtande har upprättats 14.1.2022.

Detta utlåtande uppdaterades senast 2.11.2022.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i ett nytt fönster.

Tillgänglighetskrav-webbsidorÖppnas i ett nytt fönster.