suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillgängligheten hos Suomi.fi-meddelandenas mobilapplikation

I detta tillgänglighetsutlåtande redogörs det för hur man i Suomi.fi-mobilappen följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka brister det finns i mobilappens tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för denna mobilapplikation. Suomi.fi-applikationen är tillgänglig för Android- och iOS-mobiltelefoner och -surfplattor. Vi vill att så många användare som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi tar hänsyn till tillgängligheten i utvecklingen av digitala tjänster.

Hur tillgänglig är mobilapplikationen?

iOS-applikationen uppfyller de tillgänglighetskriterier på A- och AA-nivå som lagen kräver (WCAG-kriterierna 2.1).

Android-applikationen uppfyller delvis de tillgänglighetskriterier på A- och AA-nivå som lagen kräver (WCAG-kriterierna 2.1). I mobilapplikationen finns brister i tillgängligheten som beskrivs närmare nedan. 

Märkte du brister i tillgängligheten? 

Vi strävar efter att ständigt förbättra i mobilappens tillgänglighet. Om du hittar problem som inte beskrivs på den här sidan ber vi dig informera oss om dem och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så snart som möjligt eller senast inom två veckor. 

Du kan kontakta oss per e-post på adressen saavutettavuus(at)dvv.fi.

Övervakning av tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar verkställandet av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls på två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats hittar du detaljerad information om hur man kan anföra besvär och hur ärendet behandlas. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

https://www.tillganglighetskrav.fi/

saavutettavuus(at)avi.fi

telefonnummer växel 0295 016 000

Närmare information om den tekniska tillgängligheten

Android-mobilapplikationen är ännu inte tillgänglig till alla delar. Följande funktioner kräver användning av TalkBack-funktionen för att vara tillgängliga. 

  • Tangentbordet kan inte användas för vissa funktioner (WCAG 2.1.1) 
  • Alla gränssnittskomponenter är inte programmässigt begripliga, till exempel undermenyn och listan över mottagare av meddelanden. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

  • Mobilapplikationens språk ändras till engelska. Dessutom innehåller vissa komponenter delar på engelska även när applikationen ska ha finska som språk. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)

Man strävar efter att korrigerabristerna som listas här under 2021.

Hur har vi testat tillgängligheten?

Observationerna i detta tillgänglighetsutlåtande bygger på en bedömning som gjorts av en tredje part om huruvida webbtjänsten uppfyller de krav som fastställs i lagen.  

Suomi.fi-mobilapplikationerna har publicerats sommaren 2018. 

Denna beskrivning har utarbetats den 5 maj 2021.

Beskrivningen har senast uppdaterats den 5 maj 2021

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) 

Webbplatsen Tillgänglighetskrav